Βιογραφικό Σημείωμα

Ο καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας

Είναι Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων» στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ, Kαθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα), καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth Engineering Center.

Είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τις Επενδύσεις και την Επιχειρηματικότητα.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (www.wtert.gr) μέλος του διεθνούς δικτύου Columbia University, ερευνητής του Earth Engineering Center -Columbia University καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College-London.

Ήταν Σύμβουλος Περιβάλλοντος του Προέδρου του ελληνικού πολιτικού κόμματος Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπήρξε σύμβουλος της Υπουργού Πολιτισμού, Φάνης Πετραλιά, για τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, και της μετα-Ολυμπιακής χρήσης τους.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Υπήρξε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Πρόεδρος της Ελληνικής εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), Πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών και Ενεργειακών Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επιπλέον, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (ΟΕΚ) και Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικών Εταιρειών.

Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία (ως συντονιστής ή μέλος ομάδας έργου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης περιβαλλοντικών επενδύσεων, ενώ είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων και μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Υπήρξε συν-ιδρυτής και κύριος οργανωτής της μεγαλύτερης εθνικής εθελοντικής καμπάνιας (45.000 εθελοντές) LETS DO IT GREECE όπου καθαρίζεται όλη ή χώρα μέσα σε μια μέρα με συμβολικό χαρακτήρα στα πλαίσια της διεθνούς καμπάνιας LETS DO IT WORLD.

Έχει οργανώσει 11 Διεθνή Συνέδρια και έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά Διεθνών συνέδριων και 30 ερευνητικά έργα.

 

Eκπαίδευση

1975 - 1981 Γυμνάσιο & Λύκειο: Γερμανική Σχολή Αθηνών
Γερμανικό "ABITUR" και Ελληνικό Απολυτήριο
1986 Πολυτεχνείο του Aachen Γερμανίας
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Dipl. Ing.)
Eιδίκευση Μηχανικού Παραγωγής (Fertigungstechnik)
(Διάρκεια σπουδών: 9 εξάμηνα με αντίστοιχο μέσο όρο στο Aachen 14,7)
1987 Imperial College - University of London
Msc. in Management Science
Diploma of the Imperial College (DIC)
Ειδίκευση: Operations Research, Project Management, Investment Analysis
1992 Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας - Καθ. Δ. Ξηρόκωστας
Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα

Επαγγελματική εμπειρία

1986 KRUPP - INDUSTRIETECHNIK (Essen, Γερμανία)
Εκπαίδευση («Training on the job») σε όλα τα τμήματα της εταιρεία
1987 - 1996 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Επιστημονικός συνεργάτης στο εκπαιδευτικό / ερευνητικό έργο (άμισθος)
Έρευνα που επικεντρώνεται στην χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή γραμμικού και ακεραίου προγραμματισμού και ευρετικών αλγορίθμων σε συνδυασμό με θεωρία και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την δημιουργία και εφαρμογή σχετικών Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού.
• Έρευνα που επικεντρώνεται στην χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας στην επίλυση προβλημάτων της ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.
• Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (ΠΑΒΕ, RETEX).
• Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο του τομέα και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.
1988 - 1989 ΚΕΦΑ Α.Ε. - Βιομηχανικές Εφαρμογές
Τεχνικός σύμβουλος
Μελέτες και προώθηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος & πνευματικών μεταφορών. Εκπόνηση μελετών αποκονίασης και μείωσης αέριας ρύπανσης σε βιομηχανίες. Συμμετοχή στην δημιουργία και εγκατάσταση νέου εξειδικευμένου μηχανογραφικού συστήματος για κάλυψη όλων των αναγκών της εταιρείας.
1989 - 1991 Πολεμικό Ναυτικό
Υπαξιωματικός. Υπεύθυνος διαχείρισης υλικού, σίτισης, μισθοδοσίας και οπλονομείου.
1989 - 2014 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
• Μέλος της ειδικής επιστημονικής επιτροπής του ΤΕΕ για μελέτη θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση Μηχανολόγου Μηχανικού (1989 - 1996).
• Μέλος ειδικής επιστημονικής επιτροπής για την μελέτη θεμάτων "Μηχανολογικού Εξοπλισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Ρύπανσης" (1996 - σήμερα).
• Μέλος ομάδων εργασίας ΤΕΕ σχετικών με εκπαίδευση / τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος.
• Συμμετοχή - Οργάνωση ημερίδων - Διαλέξεων - Σεμιναρίων στα παραπάνω αντικείμενα.
• Επιστημονικός Υπεύθυνος-Διοργανωτής Εκπαιδευτικών Προτάσεων Σεμιναρίων που υποβλήθηκαν από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.
• Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (2005 - 2012).
• Εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε Δημόσιους Διαγωνισμούς Έργων.
• Μέλος Επιτροπής Εξέτασης για την Αναγνώριση πτυχίων των Μηχανολόγων Μηχανικών.
• Μέλος Επιτροπής Εξέτασης για την Αναγνώριση πτυχίων των Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών.
• Μέλος της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ (2011 - 2013).
• Επιμελητής και Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2012 - 2014).
1991 - 1992 Κέντρο Καινοτομιών ΕΟΜΜΕΧ
Εισηγητής σε σεμινάρια
Απευθύνονταν σε πτυχιούχους Μηχανικούς και αφορούσαν θέματα θεωρίας επιχειρησιακής έρευνας παραγωγής και διοίκησης.
1992 - 2006 ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε.
Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος
• Επιστημονικός Υπεύθυνος μελετών στο χώρο της ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων / αποβλήτων, τεχνικοοικονομικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
• Επιστημονικός υπεύθυνος εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (JOULE, INFO 2000, EQUAL κλπ.).
• Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις της Ε.Ε.
• Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με μελετητικούς και κατασκευαστικούς οίκους της Ευρώπης.
1994 - 1996 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΥΠ.ΕΣ)
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης
Επιστημονικός Συνεργάτης - Εισηγητής
Εισηγήσεις σε σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Πληροφορικής και Διοίκησης.
1995 - 1998 ΠΕΠ Πελοποννήσου
Μέλος ομάδας έργου
Συμμετοχή στην ομάδα έργου του συμβούλου διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου (με την «Expert Consulting»).
1996 - 1998 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Εκπροσώπηση σε επιτροπές αξιολόγησης έργων διαφόρων φορέων ως τεχνικός εμπειρογνώμων.
• Τακτικό μέλος στην Ανώτατη Τετραμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθειών του ΙΚΑ από 7/11/1196 έως 11/02/1997 (συνεδριάζει εβδομαδιαίως και αξιολογεί όλες τις προμήθειες του Οργανισμού).
1996 - 1999 Υπουργείο Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας)
• Εγγραφή κατόπιν αξιολόγησης στο Μητρώο Αξιολογητών Βιομηχανικών Επενδυτικών Σχεδίων και Business Plans Ν. 2234/94, 23 Α/Β, 1996, 1997, 1998, 1999.
• Aξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 7,5 δις.
1997 - 1998 Υπουργείο Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Ενέργειας)
Εξωτερικός Αξιολογητής Επενδυτικών Σχεδίων
• Εγγραφή κατόπιν αξιολόγησης στο Μητρώο Αξιολογητών Προτάσεων Ενεργειακών Επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας.
• Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων (Business Plans) εξοικονόμησης ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 20,7 δισ. δρχ.
1997 - 2005 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εντετ. Επίκουρος Καθηγητής
Αυτόνομη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
  (α) «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός»
  (β) «Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων»
  (γ) «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (Μεταπτυχιακό - σε Συνδιδασκαλία)
  (δ) «Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος» (Μεταπτυχιακό - σε Συνδιδασκαλία)
  (ε) «Οικονομική του Περιβάλλοντος»
Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.
1998 - 2005 Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η)
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου
1998 - 2000 Πολεμικό Ναυτικό - Ναυτική Σχολή Πολέμου
Εισηγήσεις με θέματα: “Θεωρία και Μέθοδοι Λήψεως Αποφάσεων”, “Στρατηγική Διοίκηση Management”.
Οι εισηγήσεις απευθύνονται σε ανώτερους αξιωματικούς στα πλαίσια της μεταπτυχιακής τους επιμόρφωσης.
1999 Ελληνική Βιομηχανία Έρευνας & Τεχνολογίας Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
Σύμβουλος για την υλοποίηση επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας.
1999 - σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (ATHENS MBA)
Καθηγητής
Αυτόνομη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
  (α) «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός»
  (β) «Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων»
  (γ) «Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Επιχείρηση και Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας»
Διδασκαλία του σκέλους της «Περιβαλλοντικής Διαχείρισης»
Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών με θέμα τον επιχειρηματικό σχεδιασμό επιχειρήσεων.
2002 - 2006 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος
• Εκλεγμένος Πρόεδρος Δ.Σ. (2002 - 2004, 2004 - 2006)
• Εκπρόσωπος του Συνδέσμου στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
2004 - 2006 Υπουργείο Πολιτισμού
• Σύμβουλος σε θέματα παρακολούθησης, ελέγχου και επίβλεψης των Ολυμπιακών Έργων και της μετα-ολυμπιακής αξιοποίησής τους
• Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Παρακολούθησης Έργων
2005 - 2007 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
Μέλος της Ομάδας Εργασίας «Περιβάλλοντος»
2006 - σήμερα Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
ΜΚΟ όλων των Επιστημόνων και φορέων ΔΣΑ – Εθνικός εκπρόσωπος της ISWA
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. (2006 - 2008)
Πρόεδρος Δ.Σ. (2008 - 2013)
Συντονιστής της διεθνούς εθελοντική καμπάνιας Let's do it (Greece) για την Ελλάδα (2011 - σήμερα)
Επίτιμος Πρόεδρος (2014 - σήμερα)
2006 - σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
• Aναπληρωτής Καθηγητής «Τεχνολογικής Οικονομικής, Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών και Τεχνολογικών Επενδύσεων» (2016 - σήμερα)
• Επίκουρος Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών και Τεχνολογικών Επενδύσεων» (2012 - 2016)
• Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρηματικού Κινδύνου και Ανάλυση Επενδύσεων» (2006 - 2012)
Ακαδημαϊκά Καθήκοντα
• Αυτόνομη Διδασκαλία των μαθημάτων:
     ➢ Τεχνολογική Οικονομική
     ➢ Τεχνολογικής Οικονομική ΙΙ: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
• Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Οικονομικής του Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
• Μέλος της Συγκλήτου ΕΜΠ (2008-2009)
• Μέλος Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων (από το 2007)
• Μέλος Συγκλητικής Επιτροπής Περιβάλλοντος (από το 2010)
• Γενικός Γραμματέας στο ΔΣ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας ΕΜΠ (από το 2008)
2007 - 2010 Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
• Μέλος Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα εκτελούν κατεδαφιστικά έργα ή εργασίες αφαίρεσης αμιάντου (2007 – 2008)
• Μέλος Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας του Υπουργείου (2009 – 2010)
• Πρόεδρος Τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή προσωπικού των υπηρεσιών της Γερμανίας.
2008 - 2009 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Μέλος Δ.Σ.
2011 - 2013 Στέγη της Βιομηχανίας (ΣΕΒ) - Δίκτυο Πράξη
Εμπειρογνώμων Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας για τον προσδιορισμό τεχνολογικών καινοτομιών και τάσεων στην ελληνική αγορά, στον τομέα «Περιβάλλον» με ετήσια επικαιροποιούμενες αναφορές και στόχο την υποβοήθηση στην ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής και τεχνογνωσίας.
2013 - σήμερα Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Πρόεδρος (Αντιπρόεδρος 2013-2015)  της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ).
2014 - 2016 Υπουργείο ΠΕΚΑ – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
• Πρόεδρος της 5μελούς Εξεταστικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων
• Πρόεδρος της 5μελούς Εξεταστικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης
• Αναπληρωτής Πρόεδρος της 5μελούς Εξεταστικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμού
2015 - σήμερα Imperial College London,
Centre for Environmental Policy / Business School
Διδασκαλία ως επισκέπτης Καθηγητής (Erasmus Exchange)
Σεμινάρια με θέμα: “Circular Economy and its impact on modern business operations”, απευθυνόμενα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
2015 - σήμερα Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (Συνέργεια – WTERT GREECE)
MKO - Eθνικός φορέας του Διεθνούς Δικτύου Waste to Energy Research Council του Earth Engineering Center – Columbia University
Πρόεδρος
2015 - σήμερα Columbia University - Earth Engineering Center
Research Associate

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ξένες Γλώσσες Γερμανικά (άριστα), Αγγλικά (άριστα), Ιταλικά (Δίπλωμα MEDIO)
Γλώσσες Η/Υ Fortran, Basic, Lisp και χρήστης πολλών διαδεδομένων υπολογιστικών πακέτων της αγοράς (MS-OFFICE, AUTOCAD, PROJECT κ.λπ.)
Eπιστημονικές δημοσιεύσεις • 2 Βιβλία
• 11 Επιμέλειες Εκδόσεων Βιβλίων
• 98 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κρίση
• 11 Κεφάλαια σε βιβλία με κρίση
• 15 Μονογραφίες
• Πλήθος μελετών και συμμετοχών σε Ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής για θέματα Ανάλυσης Επενδύσεων, Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοίκησης
• Συχνή αρθρογραφία σε εφημερίδες και ειδικό τύπο, καθώς και συνεντεύξεις, δηλώσεις σε ΜΜΕ για θέματα του επιστημονικού μου αντικειμένου
Άλλα ενδιαφέροντα Τένις, Ιστιοπλοία, Μουσική, Ενημέρωση σε θέματα Οικονομικών, Management και Επιχειρησιακής Έρευνας
Μέλος σε Verein Deutscher Ingenieure (VDI), ΤΕΕ, ΠΣΔΜ-Η, Association of MBAs, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, Σύλλογος Αποφοίτων Imperial College (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Σύλλογος Αποφοίτων Imperial College Management School (Πρόεδρος Δ.Σ.), Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής (τέως μέλος Δ.Σ.), Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανόφωνων Πανεπιστημίων (τέως μέλος Δ.Σ.), Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Εκλεγμένος Πρόεδρος Δ.Σ.)