Επικοινωνία

Το γραφείο μου βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο κτίριο Μηχανολόγων Μηχανικών, στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας (ΒΔ&ΕΕ).

Για επικοινωνία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
15780 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Κτίριο Ζ, Μηχανολόγων & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τηλέφωνο:  210-7721359
 Fax:  210-7723571
 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τη θέση του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Αν επιθυμείτε να έρθετε στον Τομέα ΒΔ&ΕΕ και στο γραφείο μου, ο χάρτης μπορεί να σας βοηθήσει. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για το πώς θα έρθετε στην Πολυτεχνειούπολη στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ.

Τέλος, μπορείτε να με βρείτε στα εξής social media: