Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις που έχω πραγματοποιήσει διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: σε δημοσιεύσεις σε βιβλία (books) και κεφάλαια βιβλίων (chapters for books), σε επιστημονικά περιοδικά (journals), σε πρακτικά συνεδρίων (conferences), καθώς και σε άλλες πηγές (χωρίς κρίση στο κείμενο).

Βιβλία & Κεφάλαια Βιβλίων

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται τα βιβλία και τα κεφάλαια σε βιβλία που έχω συγγράψει, καθώς και οι εκδόσεις που έχω επιμεληθεί.

Περιοδικά

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται οι δημοσιεύσεις που έχω πραγματοποιήσει σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (που έχουν γίνει δεκτά μετά από κρίση).

Συνέδρια

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται οι δημοσιεύσεις που έχω πραγματοποιήσει σε πρακτικά συνεδρίων, ελληνικών και διεθνών (που έχουν γίνει δεκτά μετά από κρίση).

Λοιπά

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται οι δημοσιεύσεις που έχω πραγματοποιήσει στον τύπο ή σε συνέδρια, στα οποία δεν υπήρξε κρίση στο κείμενο, καθώς και συνεντεύξεις που έχω δώσει στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.