Άλλες Δημοσιεύσεις

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται ενδεικτικά οι δημοσιεύσεις που έχω πραγματοποιήσει στον τύπο ή σε συνέδρια, στα οποία δεν υπήρξε κρίση στο κείμενο, καθώς και συνεντεύξεις που έχω δώσει στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά χωρίς κρίση

Αραβώσης Κ. - Γεωργούλας Ν., "Computer Integrated Manufacturing". Περιοδικό Σύγχρονη Επιχείρηση, Compupress, σελ. 38-42, 9/1991.

Αραβώσης K., "CIM. Η τεχνολογία του μέλλοντος αλλά και του παρόντος". Δελτίο ΠΣΔΜ-Η., σελ. 48-50, 11/1991.

Αραβώσης Κ., "Οι δυνατότητες του CAD/CAM". Περιοδικό CAD/CAM & Computer Graphics, σελ. 100-102, 1992.

Αραβώσης Κ., "Η Ανακύκλωση δεν είναι μόδα". Δελτίο Π.Σ.Δ.Μ.-Η., σελ. 74, 10/1994.

Αραβώσης Κ., "Συστήματα CAD και έμπειρα συστήματα", ΤΕΕ, 1995.

Αραβώσης Κ., "Η διαχείριση των απορριμμάτων". Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, σελ. 110, 14/10/1996.

Αραβώσης Κ., "Πρόταση ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω σε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης". Περιοδικό Ανακύκλωση, 18, σελ. 31-33, 6/1996.

Αραβώσης Κ., "Το περιβάλλον θέτει νέες απαιτήσεις στις επιχειρήσεις". Δελτίο Π.Σ.Δ.Μ.-Η., σελ. 71, 8/1996.

Αραβώσης Κ., "Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση εξαρτώνται και από την σωστή ενημέρωση του κόσμου". Τεχνική Επιθεώρηση, σελ.58-59, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1996.

Αραβώσης Κ., "Η Ανακύκλωση μέσα από μια ενιαία περιβαλλοντική πολιτική". Δελτίο Π.Σ.Δ.Μ.-Η., σελ. 71-73, 9/1997.

Αραβώσης Κ., "Η επανάσταση της πληροφορικής μπορεί να γίνει παράδεισος αλλά και κόλαση για τη σύγχρονη κοινωνία". ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η., Μάρτιος 2000. 

Αραβώσης Κ., "Η πληροφορική και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί". Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε., Στήλη «ΕΠΩΝΥΜΟΣ», 6/3/2000 σελ. 100.

Αραβώσης Κ., "Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην Ελλάδα". Περιοδικό "ΤΕΧΝΙΚΑ", σελ. 51-54, 3/2000.

Aravossis K., "Moderne Verfahren und Technologien zur Behandlung von infektiösem Abfall", Management & Krankenhaus, eds. GIT VERLAG, pp. 19, 04/2001.

Αραβώσης Κ., "Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων στην Ελλάδα", ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η., σελ. 26 - 27, 05/2001.

Αραβώσης Κ., Βαρδουλάκης Μ., "Η Νέα Νομοθεσία για την Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών και των Αποβλήτων" "PLANT MANAGEMENT", σελ. 28-29, 2002.

Αραβώσης Κ., "Η Ανακύκλωση δεν Λειτουργεί μόνο σαν Ιδέα. Χρειάζεται Κίνητρα!" "ENVIRONMENT & ENGINEERING 2002", σελ. 112-113, 2002.

Αραβώσης Κ., Ρούμελης Ν., "Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Ελλάδα" "ENVIRONMENT & ENGINEERING 2002", σελ. 192 - 193, 2002.

Αραβώσης Κ., "Το Πρόβλημα της Διάθεσης των Στερεών Αποβλήτων της Αττικής και οι Μέθοδοι Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων", ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η., σελ. 24 - 26, 06/2003.

Αραβώσης Κ., "Η Διαχείριση και Διάθεση των Στερεών Αποβλήτων της Αττικής", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2256, σελ. 18, 2003.

Αραβώσης Κ., "Ο Ιδιωτικός Τομέας στην Αποκομιδή και Διαχείριση των Απορριμμάτων", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2274, σελ. 84 - 85, 08/12/2003.

Αραβώσης Κ., "Η Ελλάδα ουραγός στο περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση", ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΞΠΡΕΣ", Ένθετο «Περιβάλλον», 07/2005

Αραβώσης Κ., "Το Σύνδρομο 'Όχι στον Αυλόγυρό μου' και το Αδιέξοδο της Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2378, σελ. 59, 02/2006.

Αραβώσης Κ., "Περιβαλλοντικές Λύσεις με Νέες Τεχνολογίες", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ECOTEC", 04/2006

Aραβώσης Κ., "Το Αδιέξοδο της Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική" "ENVIRONMENT & ENGINEERING 2006", σελ. 188-189, 2006.

Αραβώσης Κ., "Αναγκαία μια Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Απειλής από τον Αμίαντο", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2415, σελ. 12-15, 11/2006.

Αραβώσης Κ., "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Μοχλός Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας, "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21", σελ. 38-39,04/2007.

Αραβώσης Κ., "Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών: Πρότυπο Αντιμετώπισης με Βάση την Πρόληψη", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21", σελ. 22-23, 09/2007

Αραβώσης Κ., "Η Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών Μέσα από Ένα Πρότυπο Αντιμετώπισης με Βάση την Πρόληψη ", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2458, σελ. 58-59, 10/2007.

Αραβώσης Κ., "Φτερά στην Ανακύκλωση", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ECOTEC", σελ. 40-41,01/2008

Αραβώσης Κ., "Διαχείριση (Απορριμμάτων) σε Ε.Ε. και Ελλάδα", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21", σελ. 46, 01/2008

Αραβώσης Κ., "Προβλήματα και Μέτρα για τα Στερεά Απόβλητα", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ", σελ. 56, 10/2008

Αραβώσης Κ. "Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονομία στην Ελλάδα", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21", σελ. 29, 12/2008.

Αραβώσης Κ., "Η «Πράσινη» Ανάπτυξη και οι «πράσινες» επενδύσεις είναι ευκαιρία για την Ελλάδα", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2519, σελ. 58, 01/2009.

Θεοχάρη Χ. Αραβώσης Κ. et. al., "Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Αττικής", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2520, σελ. 23-24, 01/2009.

Αραβώσης Κ., "Η Προστασία του Περιβάλλοντος Κοστίζει, αλλά Τελικά Συμφέρει", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2538, σελ. 22-23, 06/2009.

Αραβώσης Κ., "Προστασία Περιβάλλοντος: κοστίζει...", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21", σελ. 24, 07/2009

Αραβώσης Κ., "Όχι στην 'δαιμονοποίηση' της τεχνολογίας", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21", σελ. 63, 07/2009

Αραβώσης Κ., "Προτάσεις Βελτίωσης του Θεσμικού Πλαισίου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα ", Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, , 2570, Στήλη «ΕΠΩΝΥΜΟΣ» σελ. 55-56, 02/2010.

Αραβώσης Κ., "Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με Εναλλακτική Ενεργειακή Αξιοποίηση", Περιοδικό «Water and Waste», σελ. 18-19, 07/2010.

Αραβώσης Κ., "Ενεργειακή Αξιοποίηση: μια σύγχρονη μέθοδος", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21", σελ. 21-22, 07/2010

Αραβώσης Κ., "H Πρόκληση της Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων στην Ελλάδα των ΧΥΤΑ και της Οικονομικής Κρίσης", Περιοδικό «Water and Waste», σελ. 10-11, 03/2011.

Αραβώσης Κ., "Βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων", Συμμετοχή στο Forum του ΕΛΙΑΜΕΠ «Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα [2010 – 2020], μετά από πρόσκληση, 07/2011.

Αραβώσης Κ., "Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων: Στόχος ή Χίμαιρα;", ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21", σελ. 32-33, 07/2011

Άρθρα σε Ημερήσιο Τύπο - Συνεντεύξεις

Αραβώσης Κ., "Τρόπος ζωής η ανακύκλωση". Eφημερίδα "Κέρδος", Αρθρο, σελ. 12, 4/1994.

Αραβώσης Κ., "Ανακύκλωση δεν είναι μόδα - είναι τρόπος ζωής". Εφημερίδα "Express", συνέντευξη στο αφιέρωμα για Τεχνολογία Περιβάλλοντος, σελ. 12, 4/1994.

Αραβώσης Κ., "Η Ανακύκλωση δεν λειτουργεί μόνο σαν ιδέα χρειάζεται κίνητρα". Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, Αρθρο, σελ. 20, 4/1995.

Αραβώσης Κ., "Μικροκύματα και μολυσματικά απόβλητα". Εφημερίδα "EXPRESS" - Ειδική έκδοση, Άρθρο, 12/1998, σελ. 50

Αραβώσης Κ., "Η επιτυχημένη διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση δεν εξαρτώνται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου". Εφημερίδα "EXPRESS"- Ειδική έκδοση-Αφιέρωμα στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Άρθρο, 6/1999, σελ. 11.

Αραβώσης Κ., Ρούμελης Ν., "Επικίνδυνα απόβλητα - Επιβεβλημένη η χάραξη κοινής στρατηγικής πολιτείας, βιομηχανίας και πολιτών". Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, Ένθετο "Περιβάλλον & Οικολογία", 11/2000, σελ. 11.

Αραβώσης Κ., "Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν τη λύση". Εφημερίδα "ΚΕΡΔΟΣ", Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 9/3/2001, σελ. 42.

Αραβώσης Κ., "Τεχνολογική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος". ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΞΠΡΕΣ", Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 05/2001, σελ. 24.

Αραβώσης Κ., "Η ανακύκλωση στην Ελλάδα έχει τώρα ευκαιρία". ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ¨ΚΕΡΔΟΣ¨.30/1/03,σελ. 30

Αραβώσης Κ., "Ο ρυπαίνων πληρώνει". ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΗΜΑ", στήλη ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, σελ. Α42, 9/2/03.

Αραβώσης Κ., "Θετική αν και Καθυστερημένη η Ρύθμιση του ΥΠΕΧΩΔΕ". ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΞΠΡΕΣ", Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 06/2003, σελ. 5.

Αραβώσης Κ., "Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρέπει να καλλιεργείται παράλληλα με την περιβαλλοντική επίδοση", ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΞΠΡΕΣ", 31/05/2005.

Αραβώσης Κ., "Ουραγοί στην Προστασία Περιβάλλοντος", ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΞΠΡΕΣ", Ένθετο «Τεχνολογία Περιβάλλοντος, σελ. 4, Ιούλιος 2005.

Αραβώσης Κ., "Στα 35 δις. Ευρώ οι Δαπάνες της Βιομηχανίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος", ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», Ένθετο «Περιβάλλον», 11/2005.

Αραβώσης Κ., "Το Αδιέξοδο στη Διαχείριση Απορριμμάτων και το Σύνδρομο 'Όχι στον Αυλόγυρό μου'", ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 01/2006.

Αραβώσης Κ., "Στα Σπάργανα ο Κλάδος της Προστασίας του Περιβάλλοντος", ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΕΡΔΟΣ", Ένθετο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 04/2006.

Αραβώσης Κ., "Διαχείριση στερεών αποβλήτων: απαιτούνται άμεσες δράσεις", «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» -Ειδικές Εκδόσεις: The Economist, Τεύχος 56, σελ. 84, 10/2008.

Αραβώσης Κ., "Απαιτούνται επενδύσεις 2 δις. Ευρώ στη επόμενη πενταετία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων". Συνέντευξη που δόθηκε στον Αντώνη Ζευγίτη, περιοδικό «Water and Waste», σελ. 14-15, 09/2009.

Αραβώσης Κ., "Μεταίχμιο Εποχής" Συνέντευξη που δόθηκε στον Θανάση Αντωνίου, περιοδικό «Επιλογή», Ένθετο «Βιώσιμη Ανάπτυξη – Περιβαλλοντική Πολιτική», σελ. 90-93, 11/2009.

Αραβώσης Κ., "Τοξική Βόμβα – 600.000 τόνοι επικίνδυνα Απόβλητα". Συνέντευξη που δόθηκε στον Σπύρο Μουζακίτη, «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», Περιοδική Έκδοση της ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ σελ. 65-67, 01/2010.

Αραβώσης Κ., "Να επενδυθούν άμεσα 2,5 δις ευρώ... σε έργα διαχείρισης αποβλήτων". Συνέντευξη που δόθηκε στον Μ. Σταθακόπουλο, περιοδικό «ECOTEC», σελ. 44, 04/2010.

Αραβώσης Κ., "Απαιτούνται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον επενδύσεις 3 δις στη διαχείριση απορριμμάτων". Συνέντευξη που δόθηκε στον Μ. Κοτούφο, περιοδικό «Water & Waste», σελ. 12-13, 10/2010.

Αραβώσης Κ., "Το κράτος αδυνατεί να επενδύσει σε έργα". Συνέντευξη που δόθηκε στον Θ. Αντωνίου, περιοδικό «Οικονομική Επιθεώρηση», σελ. 119, 02/2011.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Θα καταφέρει αυτή τη φορά το κράτος να εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές του δεσμεύσεις σχετικά με τις παράνομες χωματερές;" του Σπ. Χριστόπουλου. "Free Sunday", 04/2011.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Εγκλωβισμένοι στον Μεσαίωνα των σκουπιδιών" του Σπ. Χριστόπουλου. «ΤΑ ΝΕΑ», 04/2011.

Αραβώσης Κ., "Περιβαλλοντικός «Τιτανικός» η διαχείριση των αποβλήτων". Συνέντευξη που δόθηκε στον Μ. Σταθακόπουλο, περιοδικό «ECOTEC», σελ. 26-27, 04/2011.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Ας προχωρήσει κάποιο εργοστάσιο..." του Σπ. Χριστόπουλου. "Free Sunday", 07/2011.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Μάχη Ενάντια στον Χρόνο για τις Νέες Μονάδες" του Σπ. Χριστόπουλου. "Free Sunday", 10/2011.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πρώτο Βήμα Ύστερα από Οκτώ Χρόνια Φαγούρα" του Σπ. Χριστόπουλου. "Free Sunday", 01/2012.

Αραβώσης Κ., "Μεγάλη Καμπάνια για «πράσινη συνείδηση» και στην Ελλάδα", Συνέντευξη που δόθηκε στον Αντώνη Ζευγίτη, περιοδικό «Water and Waste», σελ. 18-19, 03/2012.

Αραβώσης Κ., "Περιφερειακός Σχεδιασμός", Συνέντευξη που δόθηκε στον Μ. Σταθακόπουλου, περιοδικό «ECOTEC», σελ. 14-15, 04/2012.

Αραβώσης Κ. Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Σκουπιδότοπος οι Ελληνικές Ακτές" του Σπ. Χριστόπουλου, “Free Sunday”, 06/2012.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Κολυμπώντας δίπλα στα Σκουπίδια" του Σπ. Χριστόπουλου, “Free Sunday”, 08/2012.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Οι προϋποθέσεις επιτάχυνσης των έργων για τη διαχείριση των απορριμμάτων", Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 04/2013.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Ανακύκλωση πολλών ταχυτήτων και εμποδίων" του Γ. Παλαιολόγου, “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 10/2013.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Αφανείς διαδρομές Νοσοκομειακών Αποβλήτων" του Γ. Παλαιολόγου, "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 03/2014.

Αραβώσης Κ., "Καθαρίζουμε τη χώρα, Προστατεύουμε το περιβάλλον - μια μέρα κάθε μέρα", Συνέντευξη που δόθηκε στην Χ. Μπαλτούνα, 04/2014.

Αραβώσης Κ., "Το "New Deal" για τις ΑΠΕ και οι επενδύσεις στην Ελλάδα", "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 06/2014.

Αραβώσης Κ., Δηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο με τίτλο: "Σε ΧΑΔΑ τα σκουπίδια της Τρίπολης" της Τ. Γεωργιοπούλου, "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 02/2015.

Συνεντεύξεις σε Τηλεόραση – Ραδιόφωνο (ενδεικτικά)

Ενδεικτικά, παρατίθενται στοιχεία για ορισμένες από αυτές:

ΣΚΑΪ, 03-04-2012, 16.00 – 16.30, Δημοσιογράφος Αντωνοπούλου, συζήτηση με θέμα: «Ανακύκλωση Απορριμμάτων».

Κανάλι Βουλής, 17 Ιανουαρίου 2012, Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99».

ΣΚΑΪ, 11-10-2011, Ειδήσεις 21.00, Συνέντευξη με Θέμα: «Διαχείριση Τοξικών Αποβλήτων».

SBC- CHANNEL10, 04/08/11, Συνέντευξη στην δημοσιογράφο Σ. Σακέτου, Θέμα: «Οικονομική Κρίση, Επενδύσεις και Ανάπτυξη», Διάρκεια: 30'.

FLASH 961 RADIO, 01-05-2011, 13.00, Δημοσιογράφος Θ. Κολυδάς, Συνέντευξη με Θέμα: «Διαχείριση Αποβλήτων και Περιβάλλοντος», 60'.

SBC- CHANNEL10, 27-04-2011, 16.15, Δημοσιογράφος Κος Θωμακος, συζήτηση με θέμα: Η Οικονομική Κρίση και οι Επενδύσεις, 20'.

ΣΚΑΪ, 26-04-2011, Ειδήσεις 21.00, Δήλωση για τους ΧΑΔΑ.

ΝΕΤ, 27-02-2011, 9.30, Δημοσιογράφος Κος Σπηλιόπουλος - Κα Μιχελάκη, συζήτηση με Υφ. Εσωτερικών Κ. Τζάκρη, Θέμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική»,20.'

SBC- CHANNEL10, 09-02-2011, 16.00, Δημοσιογράφος Κος Θωμάκος, Θέμα συζήτησης: Διαχείριση Απορριμμάτων στην ελλαδα,20' .

SBC- CHANNEL10, 24-01-2011, 16.45, Δημοσιογράφος Κος Θωμάκος, Θέμα συζήτησης: Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ελλαδα,20'.

ANT1, 14-12-2010, Δελτίο Ειδήσεων, 20.00, Δήλωση για τα πρόστιμα σε ΧΥΤΑ.

SBC- CHANNEL10, 07-12-2010, 16.00, Δημοσιογράφος Θωμάκος, συζήτηση με Πρόεδρο ΕΣΔΚΝΑ και Πρόεδρο Εργαζομένων ΕΣΔΚΝΑ, Θέμα: Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική, 30'.

SBC- CHANNEL10, 14-11- 2010 και 20-11-2010, συζήτηση με Δημοσιογράφο Κο Παπανδρόπουλο και Καθ. Τατσιόπουλο, Θέμα: Πράσινη Επιχειρηματικότητα,45.'

CHANNEL 9, 21-10-2010, 16.00, Δημοσιογράφος Κα Σπαντιδάκη, συζήτηση με Θέμα: Άμεσες ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα και Ανάπτυξη, 30'.

Κανάλι Βουλής, 30-03-2010, Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, Ενημέρωση για την Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ελλάδα,120'.

SBC- CHANΝEL10, 24-03-2010, «Επιχειρηματικότητα και Ευκαιρίες εν μέσω ύφεσης», Δημοσιογράφος Κα Σπαντιδάκη, συνέντευξη στα πλαίσια σχετικής ημερίδας,10'.

Κανάλι Βουλής, 27-01-2009, Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, Ενημέρωση για την Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ελλάδα, 120'.

Συχνές δηλώσεις στο Ραδιόφωνο, SKAI και ΑΝΤ1 με σχετικό αντικείμενο.