Διδακτικό Έργο

Το διδακτικό μου έργο απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από τη διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο στις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων (Athens MBA), καθώς επίσης και από την επιτήρηση διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ειδικότερα τα μαθήματα που διδάσκω που διδάσκω στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ είναι:

1. Τεχνολογική Οικονομική

2. Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής

 Επίσης, διδάσκω στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Athens MBA το μάθημα:

1. Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Επιχείρηση & Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

2. Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία νεων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων